Matchfee


Konto for betaling af matchfee

Betaling af matchfee kan også ske elektronisk på følgende konto:


Danske Bank
Reg. nr.: 4865
Kontonr.: 4869145742

Husk ved betaling at angive initialer, så vi kan se hvor pengene kommer fra.

Betaling skal ske senest en uge efter matchdag og det er tilladt at betale frem i tiden. Betaling kan fortsat ske kontant på matchdagen.

Matchfee udgør 50,00 kroner pr. match, hvis ikke andet oplyses ved afvikling af match (speciel matchfee v/PFA Open, 150,00 kroner).

For sen betaling af matchfee medfører diskvalifikation fra pågældende match, samt udelukkelse fra fremtidige matcher, indtil afregning er foretaget.